Danışman Olarak Hizmetler

Danışman Olarak Hizmetler

Ab initio (DFT) metotları ile nano malzemelerin karakterizasyonu (elektronik, manyetik, geometrik özelliklerinin tesbiti) ve yeni malzeme tasarımları ve simülasyonları ile çeşitli sayısal yöntemlerin yüksek başarımlı sistemler üzerinde uygulamaları ve test edilmeleri konularında lisansüstü tezlerine danışmanlık yapabilirim.